Uw winkelmandje €0,00 btw
Off7
Off7

Praktische informatie

Accueil / Praktische informatie

 • Beeldresolutie
  Voor een goede afdrukkwaliteit, raden wij u aan om ons de nodige documenten in een beeldresolutie van minimum 300 dpi te bezorgen. Als dit niet het geval is, en de resolutie lager dan 200 dpi is, dan zullen wij u contacteren.
  Maar, een resolutie van 150 dpi is voldoende in het geval van: affiches, spandoeken en roll-up.
 • Verloren randen
  Een afloop van 3 mm bovenop het standaard formaat is vereist. Ook is het noodzakelijk om 5 mm tussen de bijsnijdmarkeringen en de teksten te houden.
  Als u ons vraagt om de documenten na te kijken, kunnen wij u garanderen dat het geleverde formaat overeenkomt met het bestelde formaat. Wij laten u ook weten of het afloopgebied voldoende is om de belangrijke informatie te behouden op het document.
 • Letterype
  Zodat de fonts van uw documenten niet worden gewijzigd in een standaard font (Arial, Courier, …) is het aanbevolen om deze te vectoriseren. Nog een tip : gebruik de zwarte tekst niet als mengkleur, maar als 100 % zwart!

  Het niet vectoriseren van deze zaken in het document, kan ervoor zorgen dat er problemen opduiken in de behandeling. Deze worden niet herkend als een afdrukprobleem.
 • Gegevens nakijken
  Uw afdrukgegevens worden door onze medewerkers gecontroleerd op basis van de onderstaande criteria. Als wij geen enkele fout vinden of als wij deze kleine fouten niet kunnen verbeteren tijdens de contrôle van uw documenten, dan wordt u niet gecontacteerd.

  Maar als wij bepaalde afdrukgegevens niet kunnen verwerken, dan nemen wij contact op via mail en leggen u uit hoe dit probleem opgelost kan worden.
 • Andere informatie
  Als de TIFF bestanden uit meerdere bladzijden bestaan in 1 document/bestand, dan zal enkel het eerste geprint worden.

  Om uw bestanden te benoemen, gebruik een specifieke naam die het herkennen van bijvoorbeeld de voorkant (recto) en de achterkant (verso), vergemakkelijkt.

  Als u het bestand aan beide zijden wil laten drukken, zet dit dan in de naam van het document. Als u dit niet doet, dan zal uw document éénzijdig geprint worden, ookal hebt u de optie 4/4-kleurige besteld.

  Wij controleren niet of de individuele elementen vaag zijn.
 • Gegevens voor de brochures
  Stuur ons enkel pagina's door in een logische volgorde (pagina 1 ; pagina 2 ; pagina 3 ; pagina 4 ; en niet pagina 2 ; pagina 34 pagina 3 ; pagina 7 ; ?) in een PDF-formaat, zonder dubbele pagina's.
 • Maximale toepassing van de kleuren
  De totale maximale inktbezetting is berekend aan de hand de som van de afzonderlijke kleurkanalen :
  Inkt = C + M + Y + K

  Voorbeeld: een donkerbruin oppervlak met de volgende waarden :
  80% cyaan, 100% magenta, 100% geel et 50% zwart.

  Het resultaat is de totale maximale inktbezetting die volgt:
  80 % C + 100 % M + 100 % J + 50 % N = 330 %

  Vanuit een technisch standpunt, is een totale maximale inktbezetting van 330 % (''ISO coated v2, gestreken papier'), mogelijk. Voor het ongestreken papier (''PSO uncoated'), is de maximumlimiet 300 %. Het is echter aanbevolen om deze niet te overschrijden bij spoed- en express drukken, zowel voor gestreken als ongestreken papier. Voor spoed- en express drukken, is het zelfs aangeraden om de totale maximale inktbezetting te wijzigen naar maximum 260 %. Want het is niet uitgesloten dat, met de kortere droogtijd, de inkt op de volgende pagina's verkleurt.
 • Kleurenmodus
  Uw afdrukgegevens moeten aangemaakt worden in de kleurmodus CMYK, deze vormt de technische basis van het moderne quadrichrome of vierkleurige drukwerk.

  Aan de andere kant moet uw drukwerk uitgerust zijn met de juiste ICC profielen, voor een gestandaardiseerd offset drukwerk.

  U kan de juiste kleurprofielen gratis downloaden op de website van de ECI (European Color Initiative).
  ISO Coated v2 voor het gecoat papier (gebaseerd op FOGRA39)
  PSO Uncoated ISO12647 voor het ongecoat papier (gebaseerd op FOGRA47)

  De RGB-gegevens en de speciale kleuren zijn automatisch omgezet in geval van een quadrichrome of vierkleurige bestelling. Vermits vele RGB en speciale kleuren zich buiten de kleurruimte bevinden, is het mogelijk om deze te reproduceren in een standaard afdrukwerk, deze conversies kunnen chromatische aberratie of kleurschifting veroorzaken. Zelfs ten gevolge van een kleurconversie, kan een gelijkaardige kleur (maar hoeft niet dezelfde te zijn) de oorspronkelijke waarde toegewezen krijgen. Voorbeeld : een RGB-rood kan er in CMYK oranje uitzien.
 • Spel- en zetfouten
  Vermits wij als online drukkerij, de specialisten zijn inzake de productie van het drukwerk en dit tegen competitieve tarieven, is het nodig om rekening te houden met het feit dat wij geen verbeteringen of bewerkingen aanbrengen op de teksten. Bedankt voor uw begrip. Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om beroep te doen op een tekstbureau of een professionele corrector.

  In samenvatting :
  Spel-en zetfouten worden niet door ons verbeterd.
  Afbreking en hun plaatsing worden niet door ons nagekeken.