Uw winkelmandje €0,00 btw
Off7
Off7
PRIVACY VERKLARING

2BOOST sprl, Z.I. des Hauts-Sarts - Quatrième Avenue, 26 - 4040 Herstal, is de verantwoordelijke instantie voor de registratie van gegevens.

Bescherming van persoonsgegevens
Respecteren van de wet
2BOOST bvba hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en spant zich in om te voldoen aan de meest strikte bepalingen in de Europese Unie en België (wet van 8 december 1992).

Verbod op de verkoop van data
2BOOST zal onder geen enkele omstandigheid uw verzamelde persoonlijke informatie verkopen.
Gebruik van persoonlijke gegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de volledige afhandeling van uw aankoop, inclusief eventueel latere garanties, voor onze servicediensten en de technische administratie en eigen marketingdoeleinden. De verzamelde gegevens omvatten de adresgegevens (zoals bijvoorbeeld aanspreekvorm, voornaam, naam, straat, postcode, plaats, telefoon) en het e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of verder gecommuniceerd, wanneer dit noodzakelijk is voor het afwikkelen van de overeenkomst of wanneer u hier van tevoren toestemming voor hebt gegeven. In het kader van de afhandeling van uw bestelling, ontvangen bijvoorbeeld de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals bijvoorbeeld transporteurs, logistiek medewerkers, banken) de benodigde gegevens om de order af te handelen. De op deze wijze doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun ordergerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Enig ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en vindt ook bij geen enkele andere dienstverlener plaats die in onze opdracht werkt.Het gebruik van uw gegevens voor persoonlijk op u afgestemde reclame gebeurt eveneens alleen met uw toestemming. Er vindt geen doorgifte voor reclamedoeleinden aan derden plaats. Uw desbetreffende toestemming kunt u uiteraard op ieder tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen.

Cookies
Wij maken op de websites van 2BOOST gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat wordt verzonden van een server naar een browser. Deze data wordt dan opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

Hierdoor kan de server, de webbrowser activiteiten identifceren en volgen. Wij gebruiken deze resultaten om onze website te beheren, de navigatie-informatie te verbeteren.

In een zakelijke context kunnen we deze informatie gebruiken om uw bezoeken te volgen op onze website. Zo kunnen we de site beter aanpassen aan uw profiel (taalkeuze, aankoopvoorkeuren, de gebruikelijke betalingsmethoden, ...).

Opgelet: Bij de meeste browsers kunt u cookies weigeren.

Een dergelijke weigering kan voor een negatieve invloed zorgen op de gebruiksvriendelijkheid van vele websites en ook de websites van 2BOOST.


Abonnement op de nieuwsbrief :
Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?
Registreer u dan vanaf nu op onze nieuwsbrief. Zo ontvangt u de meest recente informatie, want wij werken onze website voordurend bij om een mooie synergie te creëren in onze prijzen, ons assortiment en onze service. Uiteraard kunt u het abonnement te allen tijde opzeggen.

Gegevensinformatie en wijzigingswensen
Conform aan de wet op de gegevensbescherming, heeft u het recht om de aard van uw opgeslagen gegevens te kennen eveneens het recht op rechtzetting, blokkering of schapping van deze gegevens.
Informatie, wis- en correctiewensen m.b.t. uw gegevens en suggesties kunt u altijd naar onze gegevensbeschermer sturen:
Fabio VANNI
Onze gegevensbeschermer
E-mail: info@2boost.be

Minderjarigen

Minderjarigen die persoonlijke gegevens aan 2BOOST hebben doorgegeven, worden geacht dit te hebben gedaan met de toestemming van een ouder of van een wettelijke vertegenwoordiger. En dit op dezelfde manier als minderjarigen die het uitvoeren van een aankoop of een andere rechtshandeling van sites van 2BOOST worden verondersteld te hebben gedaan met dezelfde overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk door de toepasselijke wet verboden.

De Privacy Policy veranderen

2BOOST behoudt zicht het recht voor om dit document op elk moment te wijzigen.

Op dezelfde manier, behoudt 2BOOST het recht om, op elk moment, de inhoud van al haar webpagina's te wijzigen, de toegang te weigeren en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

U kan onmiddelijk kennis maken met de wijzigingen, omdat 2BOOST meteen de gewijzigde versie van de privacy policy op de website zet.

U bent verplicht om u regelmatig kennis te maken met de eventuele veranderingen in het privacybeleid van de website.

Door de websites van 2BOOSt regelmatig te gebruiken, geeft u uw toestemming tot de aangebrachte veranderingen.


Als u niet akkoord gaat met de huidige voorwaarden van het privacybeleid, gelieve geen beroep op de diensten van 2BOOST te doen.